València, cultura, història i modernitat. La ciutat de les arts i de les ciències

Ciutat de les Arts i les ciències de València. Esteu convidades a aquest bloc totes les persones respectuoses amb el símptoma aliè, no ofensives ni violentes.

divendres, de febrer 24, 2017

Cheno Zuri, l'art com a ciència de curació i part

Cheno Zuri és un artista polifacètic, sí, però dins de l'art i l'espiritualitat, que és ciència, ciència de les estrelles, de la ment, de les matemàtiques, de la química, del símbol, de la medicina, sí, sobretot de la medicina, d'Asclepi.
Porta, com jo, a la seua mà dreta, jo els porte a l'esquerra, tres anells, un triple, que representa, sempre per a mi, com es menja l'art, representa la Trinitat que rau en tot, un altre al de la Terra, jo el porte únic, ell doble i entrellaçat, aquest representa el seu matrimoni amb la Mare Terra, en la seua vessant virginal i no tan virginal, també la terrestre.
I l'altre, del qual vos vull parlar, a banda de la seua obra, és el de Mitra, el d'aquell artista Pare o fill, que dóna la seua vida al millor Pare, tot i que per a ell no hi ha ni millor ni pitjor, dóna la seua obra al millor Pare, per a deixar-nos, com una mare creadora el seu fruit.
Caïm o Abel? Cheno Zuri ho és ambdues coses alhora, la seua obra només espera ser llegida, oïda, vista, tocada, olorada i “sentida” per a guarir-nos, per a donar-nos la pau, a Déu, tan escatainat i tan poc reconegut.
Ell, com ell ho sap vore i ens l'ofereix, ens ofereix a Déu, humilment, però amb tota la força de l'art, del veritable art, aquell que crea miracles i vida, la seua obra és salut, fe, vida, maduresa, pau, bondat, despreniment, duresa, creativitat, espiritualitat de la que pareix, és amor, és Cel.
Compreu-li la seua obra, jo l'he comprada ja, però només per la vista, només me l'ha feta vore, i m'ha canviat la vida, el saber, el seu gaudi; i els diners o el poder, o la veritat, o la bona voluntat seran la vostra part d'obra, si el saber a soles no vos ompli.
Enhorabona Cheno, espere que com jo altres et sàpien valorar, tu has de menjar, i el teu art és com l'aspirina, però una d'espiritual, creadora.

dimarts, de febrer 07, 2017

Terrorisme legal

Corre per la xarxa d'Internet una dona, moltes dones ja, un grup més enllà del feminisme que vol matar tots els hòmens i fa apologia públicament amb total impunitat, fins i tot vol matar als bebés nascuts barons, per d'una manera ingènua, amb el que la ingenuïtat té de perillosa, acabar amb la maldat del món.
Qui sap alguna cosa d'alguna cosa sap, valga la redundància, que amb l'enveja del penis estem prement un gallet, el gallet del fusell contra algú, potser envegem el penis d'una dona (sabent que l'enveja del penis no necessita penis real en tots els casos, sinó que és l'enveja del poder) o el d'un home, és a dir, potser envejarem el poder d'una persona, perquè sempre s'enveja a algú i rarament a alguna cosa, i estarem matant-lo físicament, si no hi ha algú o ell mateix que ens exorcitze per a evitar morir físicament; aquest acte de l'exorcisme ens evita, gràcies a parlar i demanar a l'Inconscient col·lectiu, el Gran Altre o Déu, ens evita la mort, sent la major part de les vegades aquest exorcisme un acte inconscient, només alguns, jo m'incloc, en som conscients.
Hi ha dos tipus de violències, tan criminals una com l'altra, la del baró, la més visible, aquella que mata hòmens i dones directament, a mans d'un yang o també d'un yin, tant se val, doncs tots, hòmens i dones fem servir la virilitat o la feminitat de tant en tant i segons cadascun, aquesta és anomenada per Freud l'angoixa de castració, o en parteix; i finalment la que mata lentament, invisiblement, silenciosa i en l'anonimat, i que parteix de l'enveja, és la que Freud anomena enveja del penis.
La premissa del primer paràgraf és el que ha donat com a fruit la ideologia de gènere de les feministes, doncs no eren tan innòcues, primerament eren els hòmens, qui alhora i simultàniament amb les dones (la poma d'Adam, tot i que no parteix en un primer moment d'una dona, d'una Eva, sinó d'ambdós alhora, com en un miracle nefast) l'home, el baró matava persones i animals en bregues i guerres, però va sorgir el feminisme que va ser permissiu amb la “teòrica” víctima, per ser la víctima visible, les dones, i finalment aquesta permissivitat ha donat pas al més perillós, la follia de les dones barrejada amb l'angoixa de castració del baró, popularitzada a la xarxa d'Internet per aquestes dones.
Si no volem que açò vaja a més intentem no ser tan permissius amb les feministes, no menystenir la virilitat, no anatemitzar al baró, no “masclismitzar” al baró, és l'única eixida als darrers esdeveniments i evitarem de colp la pandèmia tant política com social, doncs Trump a eixit elegit per aquesta permissivitat i menyspreu dels valors masculins,en gran part, si som conscients de que l'equitat, la simetria dels sexes no és possible, i quan la truita pega la volta, com deien els vells, més savis que nosaltres, cal que la tornem al seu lloc natural, i he d'entrar en la fal·làcia naturalista.
Però són evitables l'angoixa de castració i l'enveja del penis? no, no ho són, són el pecat original que diu la Bíblia i el cristianisme, perdonat i pagat per Crist; tot i que en la primera podem, gràcies a la nostra voluntat evitar el seu desenllaç, la violència física; i en la segona cal una dosi de bons sentiments i d'amor, per a evitar la seua darrera cara, l'enveja, i potser siga inevitable, i necessària per a què hi haja amor, però pense que no seria bo que tot el món estimara a la manera de l'histèric, perquè cal que hi haja malintencionats per a què el món funcione, sí, també malintencionats.